فیلم های آموزشی مدیریت تولید

فیلم آموزشی محتوای درسی
پودمان ۱قسمت اولقسمت دوم قسمت سوم

قسمت سوم

قسمت چهارم
پودمان ۲ قسمت اولقسمت دوم قسمت سومقسمت چهارم
پودمان ۳ قسمت اولقسمت دوم قسمت سومقسمت چهارم
پودمان ۴ قسمت اولقسمت دوم قسمت سومقسمت چهارم
پودمان ۵ قسمت اولقسمت دوم قسمت سومقسمت چهارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *