فیلم اموزشی کاربرد فناوری های نوین

فیلم آموزشی محتوای درسی
پودمان اولقسمت  اولقسمت دومقسمت سوم
پودمان دومقسمت اول قسمت دومقسمت سومقسمت چهارم
پودمان سومقسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم
پودمان چهارمقسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم
پودمان پنجمقسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *