مهر, ۱۳۹۹

 • ۳۰ مهر

  کتب درسی

  کتاب کاربرد فناوری های نوین          کتاب مدیریت تولید                         

  ادامه مطلب »

شهریور, ۱۳۹۹

 • ۳۰ شهریور

  درسنامه کاربرد فناوری های نوین

  درسنامه کاربرد فناوری های نوین   پودمان اول قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم پودمان دوم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم پودمان سوم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم پودمان چهارم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم پودمان پنجم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم …

  ادامه مطلب »
 • ۱ شهریور

  وبینار تدریس در کلاس مجازی

  وبینار ندریس در کلاس مجازی زمان روز جمعه ۹۹/۹/۲۸ ساعت ۱۰ الی ۱۱

  ادامه مطلب »