جدیدترین ها

خرداد, ۱۴۰۰

 • ۲۱ خرداد

  بانک سوالات مدیریت تولید

  بانک سوالات کاربرد مدیریت تولید پودمان اول سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ پودمان دوم سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ پودمان سوم سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ پودمان چهارم سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ پودمان پنجم سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴

  ادامه مطلب »

بهمن, ۱۳۹۹

 • ۵ بهمن

  بانک سوالات کاربرد فناوری های نوین

  بانک سوالات کاربرد فناوری های نوین پودمان اول سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ پودمان دوم سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ پودمان سوم سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ پودمان چهارم سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ پودمان پنجم سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴

  ادامه مطلب »

آذر, ۱۳۹۹

آبان, ۱۳۹۹

 • ۱۶ آبان

  فیلم های آموزشی مدیریت تولید

  فیلم آموزشی محتوای درسی پودمان ۱ قسمت اول قسمت دوم  قسمت سوم قسمت سوم قسمت چهارم پودمان ۲  قسمت اول قسمت دوم  قسمت سوم قسمت چهارم پودمان ۳  قسمت اول قسمت دوم  قسمت سوم قسمت چهارم پودمان ۴  قسمت اول قسمت دوم  قسمت سوم قسمت چهارم پودمان ۵  قسمت اول قسمت دوم  قسمت سوم قسمت چهارم

  ادامه مطلب »